coquina

 

Valor nutricional

La coquina, com la resta de mol·luscs, té un gran contingut en aigua (82%), i molt baix en lípids (1%), essent un àpat molt poc “energètic”. Tampoc és gaire significatiu l’aportació en proteïnes d’alt valor biològic (13 gr. de cada 100). Destacarem les aportacions petites de  ferro i de vitamina D.